Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

Επισκευή πεζοδρομίων με οικονομική διευκόλυνση των ιδιοκτητών ακινήτων

Στην επισκευή και ανακατασκευή των πεζοδρομίων της Ηλιούπολης, με οικονομική διευκόλυνση των κατοίκων, προχωρεί ο Δήμος της πόλης.

Σημειώνεται ότι υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων, είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται. Ο Δήμος Ηλιούπολης για να εξασφαλιστεί η ενιαία αισθητικά, ποιοτικά και σύμφωνα με τη σύγχρονη νομοθεσία εμφάνιση και κατάσταση των πεζοδρομίων, αποφάσισε να διευκολύνει οικονομικά του ιδιοκτήτες ακινήτων.

Το έργο «Επισκευή-Ανακατασκευή πεζοδρομίων έμπροσθεν ιδιωτικών ιδιοκτησιών», αρχικού προϋπολογισμού 74.400 ευρώ και τελικής σύμβασης με τον ανάδοχο 42.960,21 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

– Αποξήλωση και απομάκρυνση φθαρμένων πλακών των πεζοδρομίων και κρασπέδων.

– Κατασκευή όδευσης τυφλών, όπου προβλέπεται.

– Κατασκευή νέου πεζοδρομίου με βάση οπλισμένου σκυροδέματος και επίστρωση με νέες πλάκες, εκρίζωση ριζών δένδρων όπου είναι απαραίτητο, τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης ομβρίων, κλπ.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε κάτοικο που το επιθυμεί, να υποβάλλει αίτημα ανακατασκευής του πεζοδρομίου του, αναλαμβάνοντας σύμφωνα με τη νομοθεσία την σχετική δαπάνη και ο Δήμος Ηλιούπολης με συγκεκριμένη διαδικασία προσφέρει στους κατοίκους τη δυνατότητα σταδιακής πληρωμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν το αίτημά τους προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, υποβάλλοντας αίτηση στο πρωτόκολλο, με τα στοιχεία τους, τη διεύθυνση που βρίσκεται το ακίνητο στο οποίο επιθυμούν να γίνει η κατασκευή του πεζοδρομίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και email, καθώς και την αποδοχή του τιμήματος / τετραγωνικό μέτρο όπως αναφέρεται στην 462/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Το τελικό κόστος της κατασκευής του πεζοδρομίου θα προκύψει μετά την τελική επιμέτρηση από τον επιβλέποντα του έργου και θα σταλεί στους ενδιαφερομένους με ειδοποιητήριο, προκειμένου να προβούν σε διακανονισμό για την εξόφληση του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 210 9970 158, -003, -004 και -137.

Διαβάστε επίσης: Ηλιούπολη: λουλούδια στη μνήμη του Αλέξανδρου Λάμπη από τον δήμαρχο

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ