Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023

Ζωγράφου: Ρύθμιση για βεβαιωμένες οφειλές έως 100 δόσεις

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους έναντι του Δήμου και των νομικών τους προσώπων έχουν οι πολίτες, σύμφωνα με άρθρα 165 και 166 του Νόμου 4764/2020 ( ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020) όπως τροποποιήθηκαν εν συνεχεία με τον Νόμο 4807/2021 και πρόσφατα με τον Νόμο 4876/2021.

Ειδικότερα, οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 31.11.2021, όπως και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως την δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται. Η καταβολή τους μπορεί να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω καταβολής τέλους.

Σύμφωνα με το άρθρο 165 εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των 50 ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε να καταβληθεί.

Δίνεται η δυνατότητα άρσης της δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας καθώς και άρσης αναγκαστικών μέτρων υπό προϋποθέσεις.

Ο Δήμος Ζωγράφου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του άρθρου 165 υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) από 1.3.2021 έως 28.2.2022 το αργότερο.

Κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται:

– Αυτοπροσώπως στο Τμήμα Ταμείου (Δημαρχιακό Μέγαρο – Γ. Ζωγράφου 7-1ος όροφος ).
– Μέσω του δικτυακού τόπου του Δήμου.
– Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
– Μέσω ειδικής εφαρμογής του Δήμου.

Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση πρέπει η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση της, να καταβληθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ταμείου κατά τις εργάσιμες ημέρες, 9πμ – 12μ (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2024 138-139, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tameio@zografou.gr, smargaritis@zografou.gr, dsereli @zografou.gr ).

 

Διαβάστε επίσης: Ζωγράφου: Δωρεάν rapid test στις 21 Φεβρουαρίου στην πλατεία Αλεξανδρή

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ