Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Πανεπιστημίου Πειραιά

Μία σημαντική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑ.ΠΕΙ.) ξεκινά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μετά το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του πρύτανη Άγγελου Κότιου και του δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.

Σκοποί είναι:

– Η συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο με την εξέταση της δυνατότητας μόχλευσης πόρων από εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία ή χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση έργων και υποβολή κοινών προτάσεων για χρηματοδότηση πρωτοβουλιών και ερευνητικών δράσεων που εντάσσονται στους κοινούς στόχους των τριών μερών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

– Η παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης – ανάληψη δράσεων, που σχετίζονται με την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών και φορέων σε αντικείμενα σχετικά με την υλοποίηση του κεντρικού στόχου.

– Πρόσθετες δράσεις που θα οριοθετηθούν στο μέλλον μετά από κοινή απόφαση των φορέων. Οι φορείς μπορεί να συμφωνήσουν την από κοινού προώθηση στο μέλλον και άλλων δράσεων συναφών με το πνεύμα και το αντικείμενο του μνημονίου.

Παράλληλα θα υπάρξει στενή συνεργασία προκειμένου από κοινού να προωθηθούν, εφαρμογές τεχνολογικής ανάπτυξης. Θέματα που άπτονται τεχνικών επαγγελματικής κατάρτισης, θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών επαφών και θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση τρεχουσών πρωτοβουλιών συγκρότησης «Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας» (Knowledge and Innovation Communities) σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας και Ανάπτυξης, που διαμορφώνονται και υλοποιούνται με πρωτοβουλία του πανεπιστημίου Πειραιά σε συνεργασία με φορείς.

«Οι στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Δημοτικής Αρχής. Μέσω του Μνημονίου συνεργασίας, θα δημιουργηθεί μία αμφίδρομη γέφυρα γνώσης ώστε η ακαδημαϊκή κοινότητα να έρθει πιο κοντά στην κοινωνία με βασικό σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας και συνεργασιών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας», δήλωσε ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Τι επόμενες ημέρες θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας προκειμένου να ξεκινήσει η παραγωγή έργου και να υλοποιηθούν οι στόχοι του μνημονίου.

Διαβάστε επίσης: Οικονομική και εύκολη μετακίνηση με ηλεκτρικά πατίνια στην πόλη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ