Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στα 3Β

Ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η θητεία τους είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025.

Ο δήμαρχος ευχήθηκε σε όλους καλή επιτυχία στο κοινό έργο της Δημοτικής Αρχής και τους προέτρεψε να συμβάλουν όλοι στο μέγιστο για την επίτευξή όλων των στόχων που έχουν τεθεί κατά τη νέα θητεία.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες:

1. O Νικόλαος Βάσης του Κωνσταντίνου ορίζεται αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. Ορίζεται επίσης, αρμόδιος για την παρακολούθηση και υλοποίηση των προτύπων προγραμμάτων Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου.

2. Ο Γεωργουλόπουλος Διονύσιος του Δημητρίου, ορίζεται αντιδήμαρχος Διοίκησης και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
• Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών:
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
γ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
• Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
Έκδοση Κάρτας Δημότη.
• Υπεύθυνος για τις διαδικασίες Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής στο Δ.Σ. (άρθρα 67 & 67Α Ν. 3852/2010 όπως ισχύει).

3. Ο Γεωργιάκος Δημήτριος του Μιχαήλ, ορίζεται αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
• Από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:
α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
β) Τμήμα Προμηθειών
γ) Τμήμα Ταμείου
• Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Συνεπικουρεί τον δήμαρχο στον προγραμματισμό και την κατάρτιση των μελετών των συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και υπερεθνικών προγραμμάτων.

4. Ο Παπαμιχαήλ Βασίλειος του Μιχαήλ, ορίζεται αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Τοπικής Οικονομίας και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
• Από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας:
α) Τμήμα Κυκλοφορίας και Στάθμευσης
β) Τμήμα Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος.
• Από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:
Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
• Λειτουργίας Καταστημάτων
• Διαχείρισης θεμάτων μη δεσποζόμενων ζώων.
• Οργάνωσης και λειτουργίας εμποροπανηγύρεων.
• Υπεύθυνος κατάρτισης & παρακολούθησης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου.

5. Ο Βαμβασάκης Δημοσθένης του Μιχαήλ, ορίζεται αντιδήμαρχος Φυσικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
• Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου:
α) Τμήμα Περιβάλλοντος
β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου
γ) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων
• Λειτουργίας και οργάνωσης των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
• Λειτουργίας λαϊκών αγορών.

6. Ο Σωτηρόπουλος Παναγιώτης του Πλάτωνα, ορίζεται αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
• Από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:
α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (εκτός λεωφορείων του Δήμου)

7. Η Καραγιάν Ωσαννά του Κεβόρκ, ορίζεται αντιδήμαρχος Θεμάτων Τρίτης Ηλικίας και Δημόσιας Υγείας και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
• Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού:
α) Από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων μόνο οι αρμοδιότητες που αφορούν τις Λέσχες Φιλίας:
ΚΑΠΗ Βάρης
ΚΑΠΗ Βούλας
ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης
β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

8. Η Σουτόγλου Δήμητρα του Γεωργίου, ορίζεται αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Εθελοντισμού και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
• Από τη Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών:
α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
γ) Τμήμα ΚΕΠ Βάρης
δ) Τμήμα ΚΕΠ Βουλιαγμένης
• Γραφείου Εθελοντισμού και Απασχόλησης.
• Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας.
• Υπεύθυνη για τη συνεργασία μεταξύ Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και των Οργάνων Διοίκησης του Δήμου.

9. Η Σφήκα Βασιλική του Δημητρίου, ορίζεται αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής και της μεταβιβάζονται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες.
• Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
α) Από το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών μόνο οι αρμοδιότητες των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών:
1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Βούλας
2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Βούλας
1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Βάρης
2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Βάρης

Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι και για την υπογραφή των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί από τον δήμαρχο.

Όλοι οι αντιδήμαρχοι εκτός του Σωτηρόπουλου Παναγιώτη του Πλάτωνα, ορίζονται αρμόδιοι για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάκληση ορισμού αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση του δημάρχου οποτεδήποτε.

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο αντιδήμαρχος Βάσης Νικόλαος του Κωνσταντίνου.

Εν τη απουσία του ορισθέντος αντιδημάρχου ως αναπληρωτή δημάρχου, τα καθήκοντά του ασκεί ο αντιδήμαρχος Γεωργουλόπουλος Διονύσιος του Δημητρίου.

Οι αντιδήμαρχοι Γεωργουλόπουλος Διονύσιος και Σωτηρόπουλος Παναγιώτης θα είναι άμισθοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019. Οι λοιποί θα είναι έμμισθοι.

Η Πολιτική Προστασία παραμένει στην αρμοδιότητα του δημάρχου.

Οι τοπικοί σύμβουλοι Λάναρης Βασίλειος, Κλήμης Στυλιανός και Κρέζος Νικόλαος θα συνεπικουρούν τον δήμαρχο και οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητές τους θα προσδιοριστούν με ειδική απόφαση.

Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι

Ορίζονται ως εντεταλμένους συμβούλους με δικαίωμα υπογραφής, για τον συντονισμό και την εποπτεία δράσεων του Δήμου, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

 • Ανδριόπουλος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου (Ανθρωπίνων Πόρων). Περιλαμβάνει:

– Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

– Οργάνωση και Διοίκηση Εγκαταστάσεων Κτιρίων Διοίκησης.

 • Αργυρουδάκης Ελευθέριος του Σταύρου (Συντήρησης Υποδομών Κτιρίων Διοίκησης και Παιδικών Χαρών).
  – Υπεύθυνος Αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας και συγκεκριμένα αρμόδιος για τον ελλιμενισμό των σκαφών των Επαγγελματιών Αλιέων.
 • Κανέλλου Μαρία του Χρήστου (Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης).
  – Υπεύθυνη Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
  – Υπεύθυνη δράσεων και ενεργειών αντιμετώπισης παραβατικότητας ανηλίκων.
  – Υπεύθυνη Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – ΚΔΑΠ.
 • Κασιδόκωστας Παντελεήμων του Νικολάου (Διαφάνειας και Διαβουλεύσεων).
 • Κοκολέτσος Γεώργιος του Θεοδώρου (Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Ουδετερότητας).
  Συνεπικουρεί τον δήμαρχο στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Αποστολή-100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης έως το 2030» και «Twin Cities» όπως και άλλων παρεμφερών προγραμμάτων.
 • Κοντονής Διονύσιος του Ανδρέα (Καινοτομίας και Έξυπνων Εσόδων).
 • Κουσαθανάς Αντώνιος του Γεωργίου (Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας).
 • Lehtinen Teemu Jussi Eerikki του Erkki (Εσωτερικού Ελέγχου & Διεθνών Σχέσεων).
 • Μπιρμπίλη Αικατερίνη του Στυλιανού (Νεολαίας και Οργάνωσης Δημοτικού Συμβουλίου Νέων).
 • Μπραϊμνιώτη Μαρία του Σωκράτη (Πολιτισμού και Αθλητισμού).
 • Νικηφοράκη Δήμητρα του Χρήστου (Πολιτικών Μετανάστευσης).
 • Ρουσσάκης Ευθύμιος του Ιωάννη (Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων).
 • Σαχατζιάν Αρτεμησία του Βαρτεβάρ (Διαδημοτικών Συνεργασιών).
 • Σταμπέλου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων). Περιλαμβάνει:
  – Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων (εκτός από την οργάνωση και λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου).
  – Υπεύθυνη για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.
 • Φουρναράκη Μαρία του Διονυσίου (Πολιτικών και Έργων Στήριξης των Ατόμων με Αναπηρία).

Τέλος σημειώνεται πως κατά τις δημαιρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχτηκε ομόφωνα ο Νίκος Ψαλλίδας. Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο Χρήστος Βελισάριος και γραμματέας η Ελισάβετ Νικολαϊδου.

Διαβάστε επίσης: 3Β: Άνεμος ανανέωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ειδήσεις από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο amarysianotia.gr

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ