Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

Παπαστράτος: «Καινοτόμος προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη»

Με συγκεκριμένες καταγραφές δεσμεύσεων πάνω στα κριτήρια ESG, αναλυτικό απολογισμό πεπραγμένων, που βασίζονται σε δείκτες απόδοσης, αλλά και ένα ολιστικό πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης με προσήλωση στην περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία, η «Παπαστράτος» δημοσίευσε, πριν λίγες μέρες, την 3η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022.
Όπως αναφέρεται, στην Έκθεση αποτυπώνονται αναλυτικά, με συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα και τεκμηρίωση, οι στόχοι που υλοποίησε η εταιρεία μέσα στο 2022 καθώς και οι δείκτες απόδοσης (KPIs) της επιχειρηματικής λειτουργίας της, σε συνάρτηση με τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση).

Ομάδα Διακυβέρνησης
Για την υλοποίηση και παρακολούθηση σε σταθερή βάση των δράσεων και δεσμεύσεων για την υλοποίηση των πολιτικών ESG, η εταιρεία έχει δηµιουργήσει μια Οµάδα Διακυβέρνησης για θέµατα Bιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Governance Team).
Συγκεκριμένα, η ομάδα αποτελείται από τα εξής 8 μέλη:
• Σπύρος Θέµελης, νοµικός σύµ-βουλος
• Μαρία Δημοπούλου, επικεφαλής Βιωσιμότητας Ευρώπης PMI (Head EU Sustainability Engagement)
• Γιώργος Κωσταρέλης, διευθυντής Βιωσιµότητας (εργοστάσιο «Παπαστράτος»)
• Εύη Μαντζουράνη, ανώτερη διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας Εμπορικής Οργάνωσης
• Ειρήνη Ανδρεδάκη, ανώτερη διευθύντρια Marketing & Εμπορικού
• Jeff Azoudis, Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Νοτιοανατολικού Τοµέα
• Κωνσταντίνα Μπρούσα, διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων
• Γιώργος Ρίσκας, διευθυντής Στρατηγικής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

 

Εταιρική Διακυβέρνηση
Με βάση την Έκθεση, η «Παπαστράτος» για το 2022 κατέγραψε θετική πορεία σε πολλαπλά επίπεδα:
• Εξήγαγε το 90% της παραγωγής της σε 20 αγορές του εξωτερικού.
• Συνεισέφερε 1 δισεκ. ευρώ στα κρατικά ταμεία, ποσό που αντιστοιχεί σε 1,7% των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού για το 2022.
• Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της εταιρείας «Εναλλακτική Επεξεργασία Φίλτρων Καπνικών Προϊόντων Α.Ε.».
• Διακρίθηκε για 8η συνεχή χρονιά ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα από το Top Employer Institute.
• Αποτελεί το Διοικητικό Κέντρο της Philip Morris International για 12 χώρες στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη.

Πράσινες επενδύσεις και περιβάλλον
Με κεντρικό άξονα της επιχειρηματικής και επενδυτικής της στρατηγικής την προώθηση της βιωσιμότητας και την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης», όπως αναφέρεται, η Παπαστράτος τονίζει ότι υλοποίησε μια σειρά από καινοτόμες δράσεις κατά τη διάρκεια του 2022. Συγκεκριμένα:
• Προχώρησε σε 100% κάλυψη της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε από Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ.
• Επαναχρησιμοποίησε το 80% του αέρα από τις μονάδες κλιματισμού, εξοικονομώντας ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.
• Κανένα απόβλητο που παράχθηκε στο εργοστάσιο δεν κατέληξε σε ΧΥΤΑ.
• Πέτυχε μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με 267.724 λιγότερα πλαστικά μιας χρήσης μέσω της πρωτοβουλίας «Zero Plastic & Recycling Project».
• Έλαβε την επαναπιστοποίηση του προτύπου «Συµµαχία για το Νερό» (Alliance for Water Stewardship) για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Κοινωνία
Όπως αναφέρεται, επίσης, στην ‘Εκθεση, «η Παπαστράτος, για μια ακόμη χρονιά, με βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της την επιστημονική έρευνα και τη σύγχρονη τεχνολογία, επένδυσε στα καινοτόμα, μη καιόμενα προϊόντα, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους καπνιστές, οι οποίοι δεν διακόπτουν το κάπνισμα».
Αναλυτικότερα, το 2022:
• 80% των συνολικών εμπορικών δαπανών της εταιρείας αφορούσε την προώθηση και πώληση εναλλακτικών προϊόντων καπνού.
• 70% των εσόδων της προήλθε από τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού.
• Ο αριθμός των ενήλικων καπνιστών που έχουν κάνει την αλλαγή σε IQOS έφτασε τους 430.000.
Επιπλέον, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην προσέλκυση ταλέντων, την ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων της, με γνώμονα τη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, ισότητας και συμπερίληψης. Σε αυτήν την κατεύθυνση, την προηγούμενη χρονιά η Παπαστράτος προχώρησε σε:
• Δημιουργία 391 νέων προσλήψεων, μια εξέλιξη που σηματοδοτεί αύξηση του προσωπικού κατά 32% σε σχέση με το 2021.
• 100.000 ώρες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονα συστήματα.
• Επενδύσεις ύψους € 600.000 για κοινωνική συνεισφορά σε δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την ενδυνάμωση της γυναίκας.
Παράλληλα, η εταιρεία έλαβε για 3η συνεχή χρονιά την πιστοποίηση EQUAL SALARY, μια έμπρακτη απόδειξη ότι διασφαλίζει ίσες αμοιβές και ευκαιρίες, σε όλους τους εργαζομένους της, ανεξαρτήτως φύλου.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ