Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

Πρώτες εντυπώσεις από το 2ο Συνέδριο Γεωπολιτικής – Γεωστρατηγικής – Γεωοικονομίας

Την περασμένη Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024, ολοκληρώθηκε το τετραήμερο συνέδριο θέματος κατά το οποίο οκτώ Ινστιτούτα και το Πάντειο Πανεπιστήμιο συνένωσαν το επιστημονικό δυναμικό τους, και με τους προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς, πολιτικούς, διπλωμάτες, επιχειρηματίες και ανώτατους αξιωματικούς όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων «τόλμησαν» για πρώτη φορά στη χώρα μας (μέγεθος, συμπερίληψη, συμμετοχή) και πέτυχαν μια άνευ προηγουμένου διάδραση προς επίτευξη συναντίληψης.

Η άσκηση που επιχειρήθηκε (μεταξύ άλλων και εμπιστοσύνης μεταξύ των υψηλού επιπέδου ομιλητών ειδικά στην περίπτωση που οι εν λόγω δεν είχαν την τιμή ή τη δυνατότητα να έχουν γνωριστεί στο παρελθόν) προσέφερε καταπληκτική ευκαιρία ώσμωσης των συμμετεχόντων.

Η ώσμωση έγκειται στην ευρεία συμμετοχή όλων των ομιλητών της κάθε ενότητας του Συνεδρίου (10 κλειστές συνεδριάσεις με προσκλήσεις και 14 ανοικτές στο κοινό και με ζωντανή μετάδοση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) και στις ουσιαστικές μεταξύ τους ειλικρινείς συζητήσεις και η συναντίληψη στις εκφρασθείσες θέσεις από την αφετηρία του καθενός των συμμετεχόντων (επάγγελμα, λειτούργημα, εμπειρία, θέσεις ευθύνης, θεσμικός ρόλος κ.λπ.) με την εξειδικευμένη συνεισφορά σε αυτή της κάθε θεματικής ενότητας. Θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ιδιαίτερα η πρωτοβουλία επαφών με τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των χωρών της Βαλκανικής (αφού το Συνέδριο ήταν Δια-βαλκανικό) κατά περίπτωση, η οποία προσέφερε και προσφέρει την ευκαιρία πληρέστερης κατανόησης του περιβάλλοντος και των αντιλήψεων της κάθε χώρας ώστε τα συμπεράσματα να είναι ανάλογα. Η συνάντηση με την πρέσβη της Δημοκρατίας της Σερβίας πριν το Συνέδριο, προσέφερε εξαιρετική και στοχευμένη συζήτηση προς όφελος των σκοπών του.

Η επιλογή να εκκινήσει το Συνέδριο από την Αλεξανδρούπολη και να αναδειχθούν οι απειλές, οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, αποδείχθηκε ουσιαστική, συμβάλλοντας στην προσπάθεια υλοποίησης δράσεων στην Περιφέρεια, επιλογή που αναμένεται να διευρυνθεί όχι μόνο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και σε χώρες με σημαντική παρουσία του Ελληνισμού.

Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν των εν λόγω εκδηλώσεων σε Αλεξανδρούπολη και Θεσσαλονίκη καταγράφονται τα πρώτα συμπεράσματα ως ακολούθως:

α. Η γενική άποψη συνδιοργανωτών αλλά πρωτίστως των συμμετεχόντων είναι ότι ήταν ένα πολύ επιτυχημένο Συνέδριο. Να επισημανθεί ότι στην Αλεξανδρούπολη υπήρξε επίσημη εκπροσώπηση και από την κυβέρνηση με τη συμμετοχή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρου Κελέτση, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό.

Η σημασία που δόθηκε στη σημαντικότητα της Βόρειας Ελλάδας ήταν κι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας του Συνεδρίου.

β. Οι κλειστές συνεδρίες διαλόγου γύρω από ένα κυκλικό τραπέζι (με συγκεκριμένο ακροατήριο με προσκλήσεις καθήμενο περιφερειακά) και «Chatham House rule»* είχαν σημαντική επιτυχία σε σχέση με κάποιες από τις ανοικτές.

γ. Κατά γενική ομολογία, οι ανοικτές συνεδριάσεις με τον κλασικό τρόπο διενέργειας (πάνελ – παρουσιάσεις – προβολές, 20λεπτες ομιλίες, κ.λπ.) αν και είχαν μεγάλο ενδιαφέρον, δεν έφθασαν στο ίδιο επίπεδο με τις κλειστές, για λόγους που διερευνώνται, ώστε να βελτιωθούν/ανανεωθούν στο μέλλον.

δ. Οι σύνεδροι ήταν εξαιρετικά, προετοιμασμένοι, γνώστες των θεμάτων και με πληρότητα εξέτασαν όλα τα θέματα των συνεδριάσεων. Υπήρξε ευρεία συμμετοχή από νυν και πρώην υπουργούς, πολιτικούς και εκπροσώπους θεσμικών φορέων και των Ενόπλων Δυνάμεων τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αλεξανδρούπολη.

ε. Τα ουσιαστικά συμπεράσματα για τα θέματα του Συνεδρίου είναι πολλά και σημαντικά. Θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση (μετασυνεδριακή) και θα εξεταστούν στη συνέχεια, κάθε ένα σε βάθος. Η προσπάθεια είναι να ομαδοποιηθούν, να μελετηθούν, να εξαχθούν προτάσεις από αυτά και να υποβληθούν στους αρμόδιους φορείς της εκτελεστικής εξουσίας, όπως άλλωστε ο ίδιος ο πρωθυπουργός μάς ζήτησε στην απαντητική του, στην πρόσκλησή μας, επιστολή.

στ. Το Συνέδριο δεν εξαντλεί τις δραστηριότητές του με τις τριήμερες εκδηλώσεις/συνεδριάσεις αλλά εργάζεται όλο τον χρόνο για την επεξεργασία των Συμπερασμάτων του προηγούμενου Συνεδρίου, την παρακολούθηση των διεθνών και εγχώριων εξελίξεων, τη σύνθεση επιλογών/προτάσεων, τον ρεαλιστικό έλεγχο εφαρμοστικότητάς τους και την προετοιμασία της θεματολογίας των επόμενων Συνεδρίων.

ζ. Αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον και συνάμα πρόκληση για διατήρηση του επιπέδου και της ουσίας της όποιας επόμενης στόχευσης, προσέχοντας να μη δημιουργήσει αντίληψη επανάληψης ή κόπωσης σε όσους μας παρακολουθούν ή και συμμετέχουν.

η. Ταυτόχρονα, όλον τον χρόνο, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αντλούν πληροφορίες, ενημερώνονται, συνεργάζονται με όλους τους θεσμικούς, ακαδημαϊκούς, επιστημονικούς, επιχειρηματικούς, διπλωματικούς και πολιτικούς φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού, για την πληρέστερη προετοιμασία του Συνεδρίου.

θ. Ίσως για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ σε τέτοια έκταση και γι’ αυτά τα θέματα συνεργάσθηκαν τόσα πολλά επιστημονικά Ινστιτούτα/Φορείς κι ένα Πανεπιστήμιο με αυτή τη μορφή και διαδικασία συνεδριάσεων.

ι. Ο κανόνας «Chatham House rule» ως καινοτομία που δοκιμάζεται για δεύτερη φορά (μετά το πρώτο Συνέδριο πέρυσι τον Απρίλιο) συνέβαλε καθοριστικά τόσο στη συμμετοχή των εξαιρετικών συνέδρων, όσο και στις συνεδριάσεις που έγιναν με ελεύθερο διάλογο για όλα αυτά τα κρίσιμα θέματα για τη χώρα μας.

ια. Για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ σε συνέδριο στη χώρα μας, δοκιμάσθηκε η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) ως ισότιμος συνομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι με τους συνέδρους. Τέθηκαν ερωτήματα στο ΑΙ στο τέλος κάθε γύρου συζητήσεων και απαντήθηκαν. Υπήρξαν φυσικά συγκεκριμένες απαιτήσεις χειρισμού και τρόπου υποβολής των ερωτημάτων, πλην όμως όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συμμετοχή αυτή του ΑΙ στους διαλόγους. Η προσπάθεια αξιολόγησης και μεγαλύτερης ένταξής του στο μέλλον θα συνεχιστεί. Κοινό συμπέρασμα είναι ότι είναι ένα εργαλείο της ανθρώπινης διανόησης και ως τέτοιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό περιορισμούς και κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για βελτίωση του ερευνητικού επιπέδου εξέτασης σημαντικών θεμάτων.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα αυτούς που συμμετείχαν στο Συνέδριο, αυτούς που εργάστηκαν με εμμονή και συνέπεια για την επιτυχημένη διεξαγωγή του, καθώς και αυτούς που μας τίμησαν με την παρουσία τους στις συνεδριάσεις (κλειστές και ανοικτές).

Τέλος επειδή τους θεωρούμε πλέον σημαντικούς, ευχαριστούμε τους χορηγούς επικοινωνίας μας και εν προκειμένω την εφημερίδα ΑΜΑΡΥΣΙΑ για τη διακριτή της προβολή των εργασιών του Συνεδρίου.

ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ!

 

* Σύμφωνα με τον κανόνα του Chatham House, οποιοσδήποτε έρχεται σε μια συνάντηση είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει πληροφορίες από τη συζήτηση, αλλά δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει ποιος έκανε κάποιο συγκεκριμένο σχόλιο. Έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει το άνοιγμα της συζήτησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ