Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024

Δρ. Γιάννης Λαμπρόπουλος στην «Α»: «Οι διδάκτορες στο Δημόσιο είναι πολλοί και αναξιοποίητοι»

1η Μαΐου 2024. Μια ομάδα νέων επιστημόνων ιδρύουν τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διδακτόρων Δημοσίου – ΠΑΣΥΔ.

Ο πρόεδρος δρ. Γιάννης Χ. Λαμπρόπουλος μάς συστήνει τον σύλλογο και τους σκοπούς του και εξηγεί γιατί οι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων στον δημόσιο τομέα, είναι αναπόσπαστος μοχλός εξέλιξης και αναβάθμισης της μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση.

Ο ίδιος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στα Τμήματα Ιατρικής & Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με διδακτορικές σπουδές στα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η οργανική του θέση είναι στον Δήμο Ρήγα Φεραίου όπου και υπηρετεί. Πραγματοποιεί συχνά διαλέξεις σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Πατρών.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΙΒΙΑΝ ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ

Κάτοχοι διδακτορικών τίτλων που εργάζονται στο Δημόσιο. Πόσοι υπολογίζετε ότι ανήκετε σε αυτή την κατηγορία υπαλλήλων;

Λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερα στοιχεία και γενικές εκτιμήσεις, ο αριθμός των κατόχων διδακτορικών τίτλων στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα μπορεί να κυμαίνεται από μερικές έως διψήφιες χιλιάδες. Ωστόσο υπολογίζοντας ότι ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα είναι περίπου 700.000 και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων με διδακτορικό είναι περίπου 1-2%, πιστεύουμε ότι υπάρχουν περίπου 7.000 έως 14.000 δημόσιοι υπάλληλοι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων.

Ουσιαστικά, σε κάθε δημόσιο φορέα ενδέχεται να απασχολείται σήμερα τουλάχιστον ένας διδάκτορας, κρίνοντας και από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των μελών μας. Οι διδάκτορες στο Δημόσιο είναι πολλοί και αναξιοποίητοι.

Ο Σύλλογός μας δημιουργήθηκε ακριβώς για να έρθουμε κοντά με όλους τους συνάδελφους, διδάκτορες και διδακτόρισες δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και όλους όσους αναγνωρίζουν τη σημασία των στόχων μας και θέλουν να συμβάλλουν στην επίτευξή τους.

Πολλοί συνάδελφοί σας είναι κάτοχοι δύο και τριών διδακτορικών! Γιατί κάποιος με αυτά τα προσόντα να θέλει να εργαστεί στο Δημόσιο;

Είναι αλήθεια ότι πολλά μέλη του Συλλόγου μας είναι κάτοχοι πολλών τίτλων σπουδών και ως εκ τούτου διαθέτουν μεγάλη επιστημονική και εκπαιδευτική κατάρτιση και προϋπηρεσία. Στην πλειοψηφία τους έχουν προσφέρει πλούσιο επαγγελματικό έργο στον ιδιωτικό τομέα και κάποια στιγμή της ζωής τους επέλεξαν τον δημόσιο τομέα λόγω των υψηλών τυπικών προσόντων τους και του επιστημονικού τους προφίλ. Προσδοκώντας ότι από μια τέτοια θέση θα τους δοθεί η ευκαιρία να συμβάλλουν άμεσα και καθοριστικά στην εξέλιξη της δημόσιας πολιτικής και των δημοσίων υπηρεσιών.

Και πράγματι, μέσω της εργασίας μας στο δημόσιο, οι κάτοχοι διδακτορικού μπορούμε να υπερασπιζόμαστε καθημερινά το δημόσιο συμφέρον ώστε να συνδράμουμε στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Ταυτόχρονα μέσα από τη δουλειά μας καταθέτουμε προτάσεις και πιστεύουμε ότι επηρεάζουμε θετικά προς τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών που στοχεύουν στην κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα.

Το Δημόσιο παρείχε στο παρελθόν ευκαιρίες για παράλληλη ανάπτυξη ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επαγγελματικής δραστηριότητας, επιτρέποντας από το γνωστικό μας αντικείμενο να συνεισφέρουμε σε θέματα με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η δημόσια διοίκηση.

Ωστόσο, οι περιορισμοί που πρόσφατα εφαρμόστηκαν για τους διδάκτορες δημόσιους υπαλλήλους όσον αφορά στη μη παροχή διδακτικού έργου και στη μη υποστήριξη της έρευνας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται, καθιστούν πλέον τον δημόσιο τομέα μη δελεαστικό στους νέους επιστήμονες.

Ευελπιστούμε πραγματικά ότι θα αρθούν αυτές οι απαγορεύσεις και το Δημόσιο, ως οφείλει άλλωστε, θα συνεχίσει να προσελκύει και να υποστηρίζει υψηλά προσοντούχους υπαλλήλους. Μια από τις άμεσες επιδιώξεις του Συλλόγου μας είναι η εφαρμογή των ίσων ευκαιριών των υπαλλήλων είτε εργάζονται στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα.

Πώς σας αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και οι προϊστάμενοί σας; Συμφωνείτε με το υφιστάμενο μοντέλο ιεραρχικής εξέλιξης;

Σίγουρα οι εμπειρίες του καθένα μας στον δημόσιο τομέα διαφέρουν, όπως ακριβώς συμβαίνει και στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, η γενικότερη αντιμετώπισή μας από τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους μας είναι σε μεγάλο βαθμό θετική.

Ουσιαστικά νιώθουμε ότι αναγνωρίζεται η τεχνογνωσία που εισάγουμε στη δημόσια διοίκηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση απέναντί μας. Όλοι είμαστε ίσοι και λειτουργούμε πάντα στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας.

Χωρίς διαχωρισμούς, με βάση τους τίτλους σπουδών.

Στον δημόσιο τομέα υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι με μακρόχρονη πείρα στη δημόσια διοίκηση που λειτουργούν ως μέντορές μας.

Ένας δημόσιος υπάλληλος που έχει παράλληλα την ιδιότητα του διδάκτορα είναι απλά ένας εργαζόμενος με υψηλή εξειδίκευση που συνεισφέρει με τις γνώσεις του στον φορέα του. Οι διδακτορικοί μας τίτλοι αντικατοπτρίζουν με τον καλύτερο τρόπο την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, κάτι που γίνεται αντιληπτό από συναδέλφους και προϊσταμένους.

Όσον αφορά στο υφιστάμενο μοντέλο ιεραρχικής εξέλιξης, θεωρούμε ότι χρειάζονται βελτιώσεις, αν και υπάρχουν θετικά στοιχεία. Η αξιοκρατία και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες υπαλλήλων με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και πλούσια επαγγελματική εμπειρία.

Ένα απόλυτα διαφανές και δίκαιο σύστημα αξιολόγησης θα ορίζει την ιεραρχική εξέλιξη των υπαλλήλων με βάση τις πραγματικές ικανότητες και δεξιότητες και την εργασιακή εμπειρία τους.

Άρα, θα πρέπει να εξασφαλιστούν ισότιμες ευκαιρίες για εξέλιξη, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να αναβαθμιστούν οι αποδοχές όλων. Η απόλυτη διαφάνεια στις αξιολογήσεις είναι το κλειδί!

Πιστεύουμε σε ένα μοντέλο συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού, όπου η ανοιχτή επικοινωνία και η αμοιβαία κατανόηση έχουν τον πρώτο ρόλο.

Πώς σκοπεύετε να συμβάλλετε στις μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται στη δημόσια διοίκηση;

Οι διδάκτορες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση. Με στόχο τον άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία. Όλοι οι συνάδελφοι μπορούν με εργαλείο τον διάλογο με τις αρμόδιες Αρχές να διαμορφώσουν και να υπηρετήσουν πολιτικές που να ενισχύσουν την αξιοκρατία και τη διαφάνεια.

Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε την εξειδίκευσή μας για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και πρακτικών που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών. Ως συλλογικό όργανο, θα καταθέσουμε και θα προτείνουμε λύσεις προκειμένου να βελτιωθούν και να αντιμετωπιστούν όλοι οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα βάσει των προσόντων τους.

Άμεση επιδίωξή μας είναι η προώθηση της έρευνας και της ακαδημαϊκής συνεργασίας προκειμένου να υπάρξει ενίσχυση της γνώσης και της εκπαίδευσης.

Τι απαντάτε σε όσους λένε ότι στο τέλος της ημέρας, όλοι την ίδια δουλειά καταλήγουν να κάνουν στο Δημόσιο;

Κατανοώ την άποψη αυτή και δυστυχώς μπορεί να ειπωθεί συχνά, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Οι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων συμβάλλουν στον δημόσιο τομέα με εξειδικευμένη γνώση και καινοτόμες λύσεις, οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών, προάγοντας την έρευνα και την επαγγελματική ανάπτυξη. Η δουλειά μας είναι απαιτητική και πολυποίκιλη, με μεγάλη εξειδίκευση, αφοσίωση και σταθερή προσήλωση στο κοινό καλό.

Πιστεύουμε πραγματικά ότι οι δημόσιοι λειτουργοί, είτε είναι διδάκτορες είτε όχι, επιδιώκουν την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών με αίσθημα ευθύνης.

Αντιλαμβάνομαι βέβαια, ότι οι απόψεις διαφέρουν, αλλά πρέπει να βρεθούν διοικητικές λύσεις ώστε η εκπαίδευση και η έρευνα στο Δημόσιο να αναγνωρίζονται με πράξεις και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ