Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024

Σε μόλις ένα εξάμηνο ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για την αστική προσβασιμότητα

Η πολυπόθητη Αστική Προσβασιμότητα αποτελεί στόχο για πολλές δημοτικές Αρχές και ένα καθημερινό αίτημα των δημοτών. Έτσι, η νέα διοίκηση του δήμου Ηλιούπολης, σε μόλις έξι μήνες, προχώρησε με σταθερά βήματα, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη επιχορήγηση με απώτερο στόχο την άμεσα υλοποίηση της λεγόμενης «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικά σημεία του δήμου.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής:

Ο Δήμος Ηλιούπολης με σαφή προσανατολισμό στη βελτίωση της Αστικής Προσβασιμότητας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο πλαίσιο του Ν. 4819/2021 μετά από πυρετώδεις ρυθμούς εργασιών, μόλις 6 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής.

Πρόκειται για ένα Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας που είχε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, ενώ είχαν παγώσει οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου με κίνδυνο να χαθεί η χρηματοδότηση. Η νέα Δημοτική Αρχή, μετά την εξασφάλιση ης παράτασης του σημαντικού έργου, προχώρησε σε συντονισμένη και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, η οποία οδήγησε στην επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός Σχεδίου που αναδεικνύει την υψηλή αποτελεσματικότητα και τη χρηστή διαχείριση για την επαναφορά των έργων στην πόλη.

Το σχέδιο συντάχθηκε από τον Ανάδοχο οικονομικό φορέα (κατόπιν ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας), την εταιρεία «VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», με βάση τις προδιαγραφές, όρους και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» όπως καθορίζονται στην ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/ 19.11.2021 Απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ Β΄ 5553).

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών αλλά και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Στο πλαίσιο της εν λόγω υπηρεσίας, αρχικά, δημιουργήθηκαν συνήθεις διαδρομές πεζής μετακίνησης, οι οποίες συνδέουν κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις. Κατά μήκος αυτών των προτεινόμενων διαδρομών, καταγράφηκε και αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τις υποδομές για πεζούς και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Στη συνέχεια έγιναν προτάσεις για την βελτίωση και την ενίσχυση των υποδομών, καθώς και για την πρόσβαση σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν χρονικό ορίζοντα υλοποίησης δύο ετών.

Η εκπόνηση του Σ.Α.Π. ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, καθώς έχει εγκριθεί από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης με αριθμό απόφασης 259/2024 (ΑΔΑ : 9ΡΗΞΩΡΥ-ΓΘΔ) και έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Σημειώνεται ότι η εκπόνηση του Σ.Α.Π. χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2479/27-04-2022 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου με ποσό χρηματοδότησης μέχρι 74.400,00€. Το συμβατικό τίμημα ήταν 58.776,00€.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ