Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024

Λαϊκή Ενότητα: Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών – Όχι περεταίρω χρηματοδότηση των ΜΚΟ

 Στις 2/7 πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, όπου συζητήθηκε η κάλυψη από την περιφέρεια μέρους των δαπανών της μισθοδοσίας 3 εργαζόμενων της ΜΚΟ Praksis σε σύνολο 7 που εργάζονται στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων Πειραιά και η μισθοδοσία τους στηρίζεται σε δωρεές με ότι αυτό συνεπάγεται.

Στην προαναφερόμενη δομή προσφέρονται στοιχειώδεις υπηρεσίες σε συνανθρώπους μας που προσφεύγουν εκεί (μπάνιο, καθαρά ρούχα, σύντομη παραμονή για ένα ρόφημα, βασική ιατρική φροντίδα).

Και από την λειτουργία αυτής της δομής, αποδεικνύεται αυτό που τονίσαμε στη συνεδρίαση και αναδεικνύουμε σταθερά, ότι δηλαδή μόνο μέσω κρατικών δομών και υπηρεσιών πλήρως στελεχωμένων και με σταθερή και επαρκή κρατική χρηματοδότηση μπορούν οι ωφελούμενοι τέτοιων δομών να λάβουν ουσιαστική βοήθεια.

Ζητήσαμε επιπλέον, σε επόμενο διοικητικό συμβούλιο η Διοίκηση να φέρει ολοκληρωμένη πρόταση ώστε η συγκεκριμένη υπηρεσία να ενταχθεί στο οργανόγραμμα των υπηρεσιών της Περιφέρειας, με εξασφάλιση των μέχρι σήμερα θέσεων εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και ταυτόχρονα στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ