Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024

51 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους για τις σχολικές καθαρίστριες

Την δαπάνη μισθοδοσίας των εργαζομένων ορισμένου χρόνου στον τομέα καθαριότητας των δήμων προορίζονται να καλύψουν τα 51 εκατομμύρια ευρώ που δίνει το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω των ΚΑΠ.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ΥΠΕΣ κατανέμει από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 51.013.080,00 € σε Δήμους της Χώρας.

Τα χρήματα αφορούν στην κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2022-23, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων, αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, για το χρονικό διάστημα έως και τον Ιούνιο του 2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ