Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024

ΥΠΕΝ: Ξεκινά η καταβολή τέλους ταφής απορριμμάτων από τους Δήμους- Οι επιπτώσεις στη τσέπη των δημοτών

Ξεκινά για τα… καλά η απόδοση του τέλους ταφής απορριμμάτων από τους Δήμους με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχετικό νομοσχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σηματοδοτώντας την λήξη της άτυπης «μεταβατικής» περιόδου, ενώ γίνονται πιο αυστηροί οι όροι για την επίτευξη των στόχων για μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Δήμοι θα επιβαρυνθούν με την πληρωμή του τέλους ταφής για ολόκληρο το 2023 και στα επόμενα χρόνια ή θα τον καταβάλλουν οι ίδιοι στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ή το ποσό θα παρακρατείται από την τακτική επιχορήγηση των Δήμων, που λαμβάνουν από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, το κόστος του τέλους ταφής αποτιμάται για το 2022 στα 60 εκατ. ευρώ και για τους 332 Δήμους της χώρας ως «οφειλόμενο ποσόν» και θα καταβληθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τον ΕΟΑΝ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επίσης, ως «οφειλόμενο ποσόν» για το τέλος ταφής υπολογίζεται και αυτό που αντιστοιχεί στο πρώτο εξάμηνο του 2023 και πρόκειται να καταβληθεί στον ΕΟΑΝ από το Υπουργείο Εσωτερικών, ως πίστωση «εγγεγραμμένη» στο προϋπολογισμό για τους Δήμους, επίσης έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο υπολογισμός του ποσού που πρέπει να καταβληθεί θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη το ήμισυ των ποσοτήτων του 2022. Για το 2024, το ποσόν των 60 εκατ. ευρώ θα παρακρατηθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων, δηλαδή την τακτική επιχορήγηση των Δήμων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Σταδιακές αυξήσεις που θα «πληρώνουν» οι δημότες

Όπως προβλέπεται στον Ν. 4819/2021, το τέλος ταφής απορριμμάτων ορίζεται σε 20 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των 35 ευρώ ανά τόνο.

Ωστόσο, από 1 Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε 45 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των 55 ευρώ ανά τόνο από την 1 Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.

Οι επιπτώσεις της τιμολόγησης, αλλά και η αύξηση του ποσού τα επόμενα χρόνια είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα οδηγήσουν νομοτελειακά στην αύξηση των δημοτικών τελών ανταποδοτικότητας (καθαριότητα, ηλετροφωτισμός) από τους Δήμους προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και να μην βλέπουν τα ποσά να παρακρατούνται από την τακτική κρατική επιχορήγησή τους που θα έφερνε επιπλέον δυσμενείς επιπτώσεις στα ταμεία και τη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, τελικός αποδέκτης για μια ακόμη φορά θα είναι η τσέπη των δημοτών.

Ο τρόπος της παρακράτησης

Σχετικά με τον τρόπο της αναδρομικής παρακράτησης των ποσών από τους Δήμους, η τροπολογία προβλέπει τα εξής: «Η παρακράτηση ποσού από κάθε δήμο πραγματοποιείται κατά το τρέχον, δηλαδή το 2023 και επόμενο έτος, δηλαδή το 2024 για το οφειλόμενο ποσό του τέλους ταφής το πρώτο εξαμήνου του 2023 και κατά το έτος 2024 για το οφειλόμενο ποσό του τέλους ταφής του έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων, με βάση τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος. Το επιπλέον οφειλόμενο ποσό των δήμων για το τέλος ταφής του πρώτου εξαμήνου του 2023 πέραν του ποσού που υπολογίζεται, θα καταβάλλεται από τους Δήμους εντός τριμήνου από την αποστολή σχετικής ειδοποίησης από τον ΕΟΑΝ. Σε περίπτωση μη καταβολής αυτού του ποσού, εντός προθεσμίας, δηλαδή της 31ης Δεκεμβρίου 2023, το ποσόν θα καταβληθεί από το υπουργείο Εσωτερικών στον ΕΟΑΝ σε βάρος των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων για τους δήμους»,

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με την τροπολογία, σε περίπτωση που κάποιος Δήμος δεν καταβάλλει το τέλος ταφής απορριμμάτων στον ΕΟΑΝ για το δεύτερο εξάμηνο το 2023 και τα έτη από το 2024 και μετά, «το οφειλόμενο ποσόν για το τέλος ταφής καταβάλλεται εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας στον ΕΟΑΝ από το Υπουργείο Εσωτερικών εις βάρος των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του πιστώσεων για τους δήμους».

Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού λαμβάνονται υπόψιν «είτε οι πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που υποβλήθηκαν από τους Δήμους στον ΕΟΑΝ, είτε σε περίπτωση παράλειψης υποβολής των ανωτέρω στοιχείων το ήμισυ των ποσοτήτων του προηγούμενου έτους πολλαπλασιαζόμενο με το οριζόμενο ανά τόνο αποβλήτων ύψους τέλος ταφής (σ.σ. 35 ευρώ για την 31. 12.2025, 45 ευρώ για το 2026 και 55 ευρώ για το 2027 και έπειτα), προσαυξημένο κατά 10%.

«Το ανώτερο οφειλόμενο ποσό που παρακρατείται από κάθε δήμο εντός 6 μηνών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους», σημειώνεται στην τροπολογία. Το επιπλέον οφειλόμενο ποσό των δήμων για το τέλος ταφής καταβάλλεται από τους δήμους εντός τριμήνου από την αποστολή σχετικής ειδοποίησης του ΕΟΑΝ. Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού εντός της προθεσμίας το ποσό αυτό καταβάλλεται από το υπουργείο εσωτερικών στον Ιωάννης βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τους δήμους».

Διαβάστε επίσης: Γ. Πατούλης: «Οι Περιφέρειες πρέπει να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία»

Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση στο amarysianotia.gr

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ