Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιος Πετραλιάς παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), δημιουργώντας το νέο πλέον Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής ΑΠΔΕ). Το ΑΠΔΕ περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα, οι οποίες τροποποιούν την υφιστάμενη δομή του ΠΔΕ και του στρατηγικού σχεδιασμού του, απλοποιούν τη διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης των έργων, προωθούν την ορθή και μακροπρόθεσμη δημοσιονομική αποτύπωση στοιχείων και πληροφοριών, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων και έργων και την έγκαιρη απορρόφηση συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών πόρων προκειμένου το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να αποτελέσει το στρατηγικό εργαλείο χρηματοδότησης της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου αναδιαρθρώνεται η δομή του ΠΔΕ το οποίο πλέον διακρίνεται στο Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος ΠΔΕ, που περιλαμβάνει έργα χρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και από εθνικούς πόρους, όπως ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, TAMEY και το Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ, που περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Με τις νέες διατάξεις :

-Το ΠΔΕ οργανώνεται πλέον με βάση τα προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΕΠΑ, ΤΑΑ, Λοιπά Προγράμματα κ.λπ.) και όχι με βάση την ένταξη του έργου σε σκέλος του ΠΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλο τον χρόνο υλοποίησής του, ενώ παράλληλα εντάσσει τα μεμονωμένα έργα σε ομάδες και κατηγορίες σε συνδυασμό με τους στρατηγικούς στόχους και τους Άξονες των Προγραμμάτων.

-Δημιουργείται νέος μηχανισμός παρακολούθησης και διαχείρισης των έργων, που δεν περιλαμβάνονται σε Προγράμματα (Λοιπά Έργα) απλουστεύοντας τη διαδικασία ένταξης των έργων αυτών στο ΠΔΕ.

-Θεσπίζεται Άξονας Μακροχρόνιων Δεσμεύσεων σε ορίζοντα 20ετίας για τα έργα των οποίων το κόστος ολοκλήρωσης εκτείνεται σε χρόνο πέραν εκάστης προγραμματικής περιόδου, προκειμένου τα έργα να παρακολουθούνται διακριτά και αποτελεσματικότερα.

-Συστήνεται Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Δαπανών Συντήρησης και Λειτουργίας Έργων ΠΔΕ με ορίζοντα 10ετίας προκειμένου να παρακολουθείται και να διασφαλίζεται η ομαλή χρηματοδότηση για το χρονικό διάστημα πέραν της ολοκλήρωσής τους.

-Θεσπίζεται 10ετής Στρατηγική για το ΠΔΕ σε κρίσιμα έργα και οικονομικά μεγέθη με προβλέψεις και προγραμματισμό δαπανών πλέον των ετών του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, με στόχο τον ρεαλιστικότερο σχεδιασμό ένταξης και υλοποίησης έργων, ανάληψης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων και κατανομής των δαπανών προς εκτέλεση.

-Εισάγεται η υποχρέωση των φορέων χρηματοδότησης να εκτιμήσουν τις δαπάνες τους και να ενημερώσουν σχετικά το ΠΔΕ μία φορά ετησίως κατά το στάδιο προετοιμασίας κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού του επόμενου έτους συνδυαστικά με το ΜΠΔΣ.

-Προβλέπεται ρύθμιση περί αυτόματης επανεγγραφής των ήδη ενταγμένων έργων στο ΠΔΕ του επόμενου έτους χωρίς προηγούμενη πρόσθετη διαδικασία.

-Ενοποιούνται δύο διαδικαστικά βήματα, της χρηματοδότησης και της κατανομής για την ταχύτερη υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

-Βελτιώνονται οι όροι ένταξης των «έργων προς ωρίμανση» στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) προκειμένου να μεταφερθούν μελλοντικά στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΠΔΕ θέτοντας ως επιπλέον κριτήριο πέραν της συνάφειας του έργου και αυτό της διαθεσιμότητας των πόρων.

-Εξορθολογίζεται η διαδικασία της υπερδέσμευσης των πιστώσεων καθώς προβλέπεται μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης των ετήσιων πιστώσεων από τους φορείς χρηματοδότησης, από 60% σε 70%, και «επιβράβευση» των φορέων χρηματοδότησης εφόσον παρουσιάσουν ικανοποιητική απορρόφηση ποσοστού 70%.

-Δημιουργείται διακριτός λογαριασμός για τη χρηματοδότηση έργων φυσικών καταστροφών με την εκτέλεση και την παρακολούθηση των σχετικών πληρωμών με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων αυτών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ